Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit, prirodno dobro od izuzetnog značaja, nalazi se u plavnoj zoni Dunava, na njegovom srednjem toku kroz Srbiju.
Smešten je na teritoriji Vojvodine, u okviru opština Novi Sad, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Inđija i Titel i čine ga dve odvojene celine koje povezuju tok Dunava.
Petrovaradinski rit predstavlja manji deo rezervata i nalazi se uz desnu obalu Dunava dok Koviljski rit predstavlja veći deo i leži uz levu obalu Dunava.
Na Koviljski rit nadovezuje se Krčedinska ada i deo Gardinovačkog rita.
Koviljsko-petrovaradinski rit je kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema. Glavne karakteristike koje ga čine veoma značajnim su raznovrsnost očuvanih hidrografskih oblika ritova: ade, rukavci, meandri, mrtvaje. Zatim, raznovrsnost biljnih zajednica ritova: ritske šume ispresecane barama, močvarama, livadama i tršćacima.
Posebnu vrednost predstavlja bogatstvo faune, naročito raznovrsnost ptica močvarica. U rezervatu se može pronaći 172 vrste ptica od čega su 103 vrste sa statusom prirodnih retkosti.
Rezervat čuva i retke biljne vrste, značajne i ugrožene, kao što su beli i žuti lokvanj, plava lincura, rebratica, vodeni orašak, četvorolisna detelina, močvarni kaćunak.
Rit je okružen prirodno plavnim šumama bele i bademaste vrbe, jasena, crne i bele topole koje su stanište retkih životinjskih vrsta, kao što su divlja mačka i vidra. Prirodno je mrestilište za štuku, kečigu i šarana.
Ovaj prirodni rezervat je pod trostepenim sistemom zaštite. Koviljsko-petrovaradinski rit je međunarodno značajno područje za ptice; uvrštеn je u spisаk zаštićеnih pоdručја zаvisnih оd vоdе i znаčајnih zа bаsеn Dunаvа, prepoznat je kao mеđunаrоdnо znаčајnо bоtаničkо pоdručје, uvrštеn u mrеžu zаštićеnih pоdručја nа Dunаvu i upisаn nа spisаk ritskih pоdručја оd mеđunаrоdnоg znаčаја pо Rаmsаrskој Kоnvеnciјi.
Jezero Šlajz nalazi se u Koviljskom ritu, južno od mesta Kovilj u Bačkoj. Lokalitet Šlajz jedno je od omiljenih i najposećenijih mesta za okupljanje ribolovaca, ljubitelja prirode i šetača.
Pored Šlajza, na turističkoj mapi Koviljsko-petrovaradinskog rita ističe se i lokalitet Tikvara koji predstavlja park prirode III kategorije. Jezero ima tri plaže, Veliku, Malu i plažu Popovo. Zbog dobrih uslova veliki je potencijal za razvoj letnjeg turizma. Ovde je izgrađen Ekološko-edukativni centar kojeg čine učionica na otvorenom i osmatračnica za ptice. U neposrednoj blizi nalazi se manastir Kovilj.
Koviljsko-petrovaradinski rit je najočuvaniji ritski kompleks kod nas i predstavlja područje pogodno za razvoj naučno-obrazovnog, ekskurzionog, lovnog, ribolovnog kao i eko-etno turizma

Comments
  • Pera
    Reply

    Nestvarna lepota prirode….

Postavi komentar

Pogledajte i ove lokacije
Kontaktirajte nas

Koristi druge simbole captcha txt