Bager bara je nastala kada je lokalna ciglana u Ratkovu pre više decenija završila iskopavanje zemlje na ovoj lokaciji, pa se posle određenog vremena u napuštenom majdanu stvorio specifičan ekosistem koji su nastanile i flora i fauna. Bager je danas poznat po veoma bogatoj populaciji basa, kapitalne štuke a pored ovih ribljih vrsta ima i šarana, smuđa, bucova i bele ribe. Ove izuzetno atraktine vrste privlače ribolovce iz čitave zemlje koji sada već dobro znaju za ovaj revir.

Revirom upravlja udruženje ribolovaca “Šaran2012” iz Ratkova. Ono na šta su domaćini posebno ponosni jeste da su obezbedili besplatan ribolov za decu, žene i osobe sa invaliditetom. Kao takav revir Bager bara iz Ratkova izdava se od drugih komercijalnih revira po ovom humanom programu upravljanja. Tokom godine održavaju se i ribolovačka takmičenja, pre svega u lovu grabljivica, zatim humanitarni događaji i već tradicionalni “Zlatni bagerski kotlić” takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša.

Veoma važna saradnja uspostavljenja je i sa Prirodno-matematičkim-fakultetom u Novom Sadu gde imamo zaista svesrdnu pomoć u pravilnom upravljanju ekosistemom. Takođe veoma značajna je i saradnja sa lokalnom samoupravom koja je pomogla u saniranju divlje deponije koja je godinama ružila ovaj kraj i predstavljala ozbiljnu pretnju po zdravlje svih u Ratkovu. Danas Bager privlači i pažnju turista iz inostranstva čemu svedoči i poseta Vladimira Gabeleva, urednika jednog od tri časopisa o ribolovu koji izlazi na teritoriji čitave Rusije. Ono što je u planu u nekom narednom periodu jeste dalji rad na razvoju infrastrukture. Bolji pristupni put, izgradnja letnjeg kampa i učionice i aktiviranje i drugih napuštenih iskopina koje se nalaze u neposrednoj blizini.

Milan Došen

Postavi komentar

Pogledajte i ove lokacije
Kontaktirajte nas

Koristi druge simbole captcha txt