Subotička peščara

 In Planine, brda i ravnice, Zanimljivosti

Subotička peščara se prostire na krajnjem severu Bačke. Preterana ispaša dovela je do pokretanja peska i formiranja valovitih dina koje čine njen današnji izgled. Subotička peščara je počela da se planski pošumljava krajem 18. veka. Danas je ovo najugroženija oblast peščarsko-stepskih vrsta Evrope, koju čini mešavina šuma, stepa i močvara, a posebno je ugrožen predeo obale rečice Kireš.

Na ovom području se nalaze ostaci iskonske peščarske vegetacije koji su primer biljnog pokrivača Panonske nizije, onakvog kakav je bio u prošlosti. Ovde se mogu naći i prirodne retkosti kakva je biljka šafranjika (Bulbocodium versicolor). Ova biljka ima svoje stanište jedino na ovom mestu u celoj Srbiji i Vojvodini, a predstavlja sinonim za floru Subotičke peščare.

Od životinja, ovde se nalazi i retka vrsta glodara, slepog kučeta (Spalax leucodon), kao i 170 različitih vrsta ptica. Ovo Subotičku peščaru svrstava u deo međunarodno značajnog područja za ptice (IBA). Dvadesetak kilometara od Palića, na samoj granici Srbije i Mađarske, nalazi se turistička znamenitost, Ergela Kelebija, u kojoj se nalizi 65 rasnih lipicanera. To jedan divan kompleks koji se zauzima preko 20ha lepo uređenog prostora. Tu je nekoliko građevina u panonskom stilu, među cvetnim lejama, zelenilom i prelepim drvoredima. Lepo opremljene štale, boksovi, takmičarski prostor i ogromnii pašnjaci čine pravi odmor za oči i dušu za posetioce ali i za životinje.

Predlažemo da pogledate

Postavi komentar

Kontaktirajte nas

Koristi druge simbole captcha txt