Reka Temštica

 In Reke i jezera

Reka Temštica, koja se u gornjem delu naziva Toplodolska reka, po istoimenom selu, izvire spajanjem pet potoka u delu Stare planine. Toplodolsku reku zovu još i srpski Kolorado, zbog crvenkaste boje njenih stena. Tri glavna potoka se spuštaju od više vrhova Stare planine: Midžora, Vražje Glave, Bratkove Strane, Gole Glave. Potoci se spajaju kod sela Topli Do kao prvom naselju na reci.

Posle Toplog Dola reka Temštica useca klisuru. U okviru klisure ona prima svoju najveću pritoku, reku Visočicu, sa desne strane, na mestu Mrtvi most. Izgradnjom hidroelektrane uz Zavojsko jezero na Visočici količina vode koju Temštica dobija od svoje glavne pritoke značajno je smanjena.

Poslednjih 15km reka Temštica teče kroz dolinski kraj oko sela Temska i istoimenog manastira. Konačno, reka se uliva u veću Nišavu severozapadno od Pirota. Reka Temštica predstavljala je do izgradnje brane na reci Visočici, nakon Tare i Lima, ribom najbogatiju reku istočno od Drine. Njeno ogromno riblje bogatstvo i lepote značajno su umanjeni nakon izgradnje pomenute brane kojom su vode Visočice skrenute i tunelom vraćene ka Pirotu gde se i nalaze postrojenja hidroelektrane. Nekada velika i moćna reka spala je na vode Toplodolske reke i nekoliko manjih potoka koji joj se pridružuju na putu ka ulivu u Nišavu.

Predlažemo da pogledate

Postavi komentar

Kontaktirajte nas

Koristi druge simbole captcha txt